Stříkací pistole FSG - 120, FERM

  • Popis produktu: Stříkací pistole FSG - 120, FERM

   Parametry:
   -
   Příkon 120 W/230 V
   - Max. průtočné množství trysky 300 g/min.
   - Obsah nádobky 800 ml
   - Průměr trysky 0,5 mm
   - Hmotnost 1,75 kg

   Viskozita
   Pistole jsou vybaveny viskozimetrem pro určení
   správné viskozity nanášené barvy. Při ředění barev
   se řiďte návodem od výrobce barvy, protože některé
   barvy se nesmí ředit a může se tedy stát, že nebudou
   vhodné pro nanášení stříkáním.
   K ředění používejte správná rozpouštědla doporučená
   výrobcem barev podle charakteru barvy. Před nalitím
   do nádobky je vhodné připravený roztok přefi ltrovat
   (například přelitím přes punčochu), aby se zabránilo
   blokování sacích kanálků a trysky.

   Tato orientační tabulka je vodítkem při rozhodování, zda
   zakoupená barva je naředěna správně nebo je třeba hustotu
   upravit dalším ředěním. Viskozitu změříme jako čas, za který
   vyteče z plné nádobky viskozimetru všechna barva.

   Tabulka doporučených viskozit:
   - Vodou ředitelné barvy a emulze: 35-45 sekund
   - Olejové barvy: 12-25 sekund
   - Emailové barvy: 12-25 sekund
   - Primery na dřevo: bez ředění
   - Základní barvy: 20-30 sekund
   - Fermežové barvy: 20-25 sekund
   - Hliníkové barvy: 15-25 sekund
   - Mořidla: bez ředění