CDM1119 - Aku Li - ion vrtačka 10,8V - 1,5Ah - Kompakt - 2 baterie